leczenie depresji łódź fot. 1

Leczenie depresji

Według danych WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) depresja jest obecnie najczęściej występującym zaburzeniem psychicznym. Co więcej, jest czwartym najpoważniejszym problemem zdrowotnym na świecie w ogóle. Należy jasno powiedzieć, że depresja to choroba cywilizacyjna. Oczywiście obniżony nastrój czy smutek, który pojawia się raz na jakiś czas lub występuje w następstwie trudnego wydarzenia lecz mija po niedługim czasie, nie muszą nas od razu niepokoić. Warto jednak skorzystać ze wsparcia psychoterapeuty, gdy taki stan utrzymuje się dłużej niż dwa tygodnie w jednym ciągu i towarzyszą mu niektóre bądź większość z poniżej wymienionych objawów:

 

Obniżony nastrój
Niska poczucie własnej wartości
Wewnętrzny niepokój
Problemy z pamięcią
Zmęczenie
Bezsenność lub nadmierna senność
Zaburzenia apetytu
Rozdrażnienie
Zamartwianie się
Utrata zainteresowania pracą, kontaktami społecznymi
Uczucie pustki w głowie lub gonitwa myśli
Bóle głowy, bóle mięśni, drętwienie
Obniżenie popędu seksualnego
Zaburzenia potencji i menstruacji

 

Leczenie depresji powinno odbywać się pod okiem specjalisty, który wybierze rodzaj leczenia w zależności od rodzaju i przyczyn choroby i zastosuje leczenie farmakologiczne lub psychoterapię.

Psychoterapia

Psychoterapia to wyjątkowy rodzaj spotkania i rozmowy gdzie słuchamy się nawzajem, szanujemy się , budujemy zaufanie i rozwiązujemy problem. Czym zatem różni się od spotkania z przyjacielem , rodziną, współpracownikiem? Psychoterapia to cykl spotkań stricte ukierunkowany na zmianę dotychczasowego sposobu życia, poznanie przyczyn problemu, nazwanie błędnych schematów i wypracowanie nowych sposobów radzenia sobie. Zmianę do której dążymy opisują poniższe kroki:

  • Rozpoznanie nieadekwatnych reakcji emocjonalnych, zachowań i nawyków
  • Rozpoznanie nieadekwatnych reakcji emocjonalnych, zachowań i nawyków
  • Budowanie pozytywnej samooceny i samoakceptacji
  • Nauka adekwatnych reakcji i sposobów radzenia sobie ze stresem
  • Wzmacnianie poczucia kontroli i sprawczości
  • Rozpoznanie i nazwanie trudności
  • Zdystansowanie się od problemu, przyjęcie innej perspektywy
  • Odnalezienie źródła problemu
  • Identyfikacja błędnych kół
  • Modyfikacja błędnych przekonań o sobie, innych, o świecie czy o przyszłości
Psychoterapia w nurcie poznawczo-behawioralnym

Uważam, że nie ma sytuacji bez wyjścia i nie ma problemu, którego nie dałoby się rozwiązać, dlatego też pracuje w podejściu poznawczo-behawioralnym, które jest jednym z najskuteczniejszych sposobów pracy terapeutycznej. Jak sama nazwa wskazuje, terapia poznawczo-behawioralna to metoda bazująca na pracy z myślami, wyobrażeniami, uwagą, a także typowymi zachowaniami i reakcjami na konkretne wydarzenia czy bodźce. Terapia koncentruje się na analizie i zrozumieniu wspomnianych myśli, zachowań, emocji, a także bazuje na stosowaniu różnorodnych technik poznawczych i behawioralnych pomagających w zmianie. W zależności od problemu sięgam po odpowiednie narzędzia. Zaczynając od tabel zapisu myśli i emocji, przez kontrolowane odraczanie niepożądanych zachowań, psychoedukację, odgrywanie ról, po eksperymenty behawioralne „w terenie”. Pracując w tym nurcie jestem aktywnym uczestnikiem sesji, często odpowiednimi pytaniami nakierowuje na nowe, prawidłowe rozwiązania. Psychoterapia poznawczo-behawioralna to także praca własna pomiędzy sesjami. Zadania domowe odgrywają dużą role w procesie zrozumienia i zmiany.

Pamiętaj – podejmując świadomą decyzję o psychoterapii jesteś już w połowie drogi do szczęśliwego życia.