Regulamin

Regulamin świadczenia usług psychologicznych w gabinecie psychologicznym  Gabrieli Piaseckiej-Pełki.

1. Przyjmujemy osoby dorosłe, dzieci, rodziny oraz pary

2. Jesteśmy zobowiązani zasadą poufności, tj. zatrzymujemy dla siebie wszystkie informacje, w posiadanie których wchodzimy podczas realizacji spotkań pacjentami

3. Pracujemy zgodnie z zasadami Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa

4. Nie udzielamy porad, które nie są wcześniej zarejestrowane

5. Pacjent umawiając wizytę zostawia swój nr telefonu oraz adres e-mail niezbędne do kontaktu. Dane pacjenta są chronione zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa

REJESTRACJA I POTWIERDZANIE WIZYTY 

1. Wizytę można umówić telefonicznie, mailowo lub przez portal www.znanylekarz.pl

2. Dane do kontaktu znajdują się w zakładce kontakt na stronie internetowej

3. Przed terminem spotkania pacjent otrzymuje od terapeuty wiadomość sms zawierającą przypomnienie o dacie wizyty oraz prośbę o jej potwierdzenie. Terapeuta może również kontaktować się telefonicznie w celu potwierdzenia spotkania

4. Brak potwierdzenia wizyty w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z jej anulowaniem

ODWOŁYWANIE WIZYT

1. Odwołać lub przełożyć umówione spotkanie można ( bez żadnych konsekwencji) nie później niż 24 godziny przed planowaną wizytą

2. Wizytę można odwołać:

· dzwoniąc/wysyłając sms na numer: 692 370 392

· dzwoniąc/wysyłając sms bezpośrednio do terapeuty z którym było umówione spotkanie na numer telefonu z którego kontaktował się z pacjentem w celu potwierdzenia wizyty · wysyłając maila na adres: gabrielapiasecka@onet.pl

3. Nieodwołanie wizyty w wyznaczonym terminie lub niestawienie się na wizytę wcześniej potwierdzoną skutkuje koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości kosztów sesji terapeutycznej zgodnej z aktualnym cennikiem znajdującym się na stronie internetowej. Płatności można dokonać przelewem na podany na stronie numer rachunku (13 1240 3350 1111 0010 2697 3844) lub w gabinecie podczas kolejnego spotkania

4. Jeśli pacjent nie stawił się na umówioną wizytę lub odwołał ją zbyt późno, będzie mógł zarezerwować kolejny termin wyłącznie po opłaceniu wizyty z góry przelewem na numer rachunku podany na stronie (13 1240 3350 1111 0010 2697 3844) w terminie wyznaczonym przez terapeutę

· Jeśli opłacone z góry spotkanie zostanie odwołane lub przełożone w wyznaczonym terminie (minimum 24h wcześniej), wówczas opłata przechodzi na poczet kolejnej wizyty

· Jeśli klient odwołuje spotkanie i rezygnuje z terapii, a dokonał już płatności za spotkanie, to opłata ta jest zaliczana na poczet sesji, która się nie odbyła, ale nie została przez pacjenta odwołana w wyznaczonym terminie (24h wcześniej)

· Nie ma możliwości dokonania zwrotu. Sesje opłacone z góry, w tym wykupione pakiety spotkań muszą być zrealizowane w ciągu 6 miesięcy od daty dokonania płatności, po tym czasie tracą swoją ważność. Jako zrealizowaną rozumiemy sesję, która się odbyła, lub przynajmniej został wyznaczony termin spotkania

REALIZACJA WIZYTY

1. Psycholog rozpoczyna i kończy wizyty punktualnie

2. Pacjent również stawia się punktualnie na umówiona wizytę. Jeśli przybywa wcześniej, oczekuje w poczekalni na ustaloną godzinę lub zaproszenie do gabinetu

3. W przypadku spóźnienia pacjenta na umówione spotkanie, czas wizyty zostaje skrócony o czas spóźnienia

4. W przypadku spóźnienia psychologa, czas wizyty zostaje wydłużony o czas spóźnienia

5. W uzasadnionych przypadkach psycholog ma prawo skrócić czas wizyty

6. Wizyta trwa 50 minut

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Pacjent umawiający się na wizytę w gabinecie psychologicznym Gabrieli Piaseckiej-Pełki jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług psychologicznych dostępnym na stronie internetowej

2. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian Regulaminu, jak również wprowadzania modyfikacji cen za świadczone usługi psychologiczne

3. W niektórych przypadkach, po rozpoznaniu sytuacji, z różnych powodów psycholog może nie podjąć się współpracy z pacjentem

4. Osoby decydujące się na wizytę w gabinecie akceptują wyżej wymienione zasady Regulaminu